På Båtservice F.Gustafson fixar vi Era problem med båtarna.

En sund iställning och ansvarsfull jobb kombinerat med många års erfarenhet av båtreparationer, inredande av båtar, båtillverkning, hög tekiskutbildning samt konstruktion och byggandet av tävlingsbåtar under 15 årstid, garantera hög kvalitet på glasfiberreparationer. Vi har utfört hundratals glasfiber reparationer och där till garanti jobb på ledande finska och svenska båtmärk.

Gelcoat och laminat skador vid storm. Mycket arbetsdrygt att åtgärda då laminatet i detta fall måste förstärkas både in och utifrån samt hela ytan målas, slipas och poleras.
Laminat skador vid grundstötning i högfart. Kräver att skadan slipas upp för att torka,sedan slipas allt söhnrigt laminat bort och kanterfasas. Laminate gjuts oftast både från in och utsidan.
Omlackering av trädelar i båtar. Ytornas slipas och lackas i många lager för att ge en bra och slitstark yta.

Installation av motorer på båtar.

 

Byte av durkfaner i en äldre Buster. Äveb durkat i andra båtar måste ibland bytas ut.

 

Installation av trimplan. Det är bra att ha trimplan på alla båtar över 5 m. Trimplanen hjälper till att balansera båten, hålla den rak i sido vind, fören nere i motsjö för mjukare gång och lättare att komma up i plan.
Elistallationer. Installation av stereo, trimplan och kartaplotter.
Installation av teakdurkar. Här bytes några skadar teakdelar.
Höjning av akterspegel från kortrigg till långrigg.
Polering och vaxning av båtar.
Byte av akterspegel på en gammal glasfiberbåt. Genom att byta ett dåligt akterspegelfaner kan båtenslivsländ ofta förlängas med 20 år.
Förstärkning av akterspegel. Ibland räker det att förstärka akterspegeln.
Slipning av trädelar i båt som sjunkit. Dessa måste torka ordentligt före de ytbehandlas på nytt, ofta blir de som nya igen beroende på hur djuptskadan gått.

Nya bottenbalkar i en båt som fått fuktskador och frysitsönder, även durken förnyades.

Grundstötning vid högfart, stora ytor måsteslipas upp för att fukten skall komma ut laminatet och lappningen fästa på stor yta. Viktigt är att veta kur stora krafter som uppkomit vid träffen åo man kan uppskatta storleken på skadan rätt. Folk har en tendens att "försköna" hastigheten, lite konstigt om alla olyckor sker med sakta fart.
Mindre gelcoats skador på kanter och steglister är viktiga att lappa eftersom fukten tränger bra in i ett lite håll men torkar otroligt långsamt, Bästa tiden at lappa är på våren då de torkat men skada borde slipas upp genast efter uptagningen på hösten för att torka så inte lamnatet skadas när fukten fryser.
Ombyggnad av båtar tex. styrplatsen för att få plats för all utrustning.
Förstärkning av akterspegel på en Offshore båt. Båten har byggt för en 90 hk motor men idag tävlar båten med 150 kh.
Kranar, genomföringar och installation av septitankat
Byte av fasta bränsletankar, ofta måste man skära sönder båten för att komma åt att byta tanken. Tankarna kan specialbyggas efter kundens önskemål och mått i aluminium.
Tvätt av båtbottnar, som regel är de båtar som målas årligen inte smutsiga medan omålade båtar har mycket sjögräs, slem och snäckor.
Ytmålning av älder båtar. Om båten blaknat eller blivit rispig kan vi måla om båten.
Installation av Wallas värmare.

Copyright © Frese Gustafson / Pellinge Maskinservice Ab & Båtservice F.Gustafon 2007