Vad är VINTERSERVICE = ÅRSSERVICE 

Vinterservice är för de flesta årets enda service eftersom man inte kör så mycket. Då görs en vanlig service och dessutom sötvattenkörning, alkylatbensin i förgasarna, tilläggsämnen i bensintanken och smörjning av motorns inre rörliga delar.

Idén med vinterservicen är att förbereda motorn för att stå oanvänd över vinter utan att ta skada samt serva och byta alla delar som inte håller eller klarar av att skydda motorn för nästa säsong. Det ger ökad pålitlighet och säkerhet, håller motorn i skick, samt ger samtidigt ett bättre andrahandsvärde och längre livslängd.

När skall man serva? Jo på hösten så att motorn har smörts och behandlats med fett och skyddsoljor. Även drev och motoroljan bör bytas så att ny olja med alla korrosionsmedel kvar och utan föroreningar som påskyndar korrossion ligger i motorn under vintern.

Vanliga problem om inte vinterservice görs.


Om inte motorns inre rörliga delar (kolvar, lager, vevstakar,vevaxel) skyddas med extra olja bildas det rost i motorn under vintern. På våren när man startar slits rosten sakta bort men samtidigt ökar glappet (mellanrummen) mellan alla delar. Det betyder att motorn slits och efter varje vinter blir det större. Snart börjar motorn ha ett extra lagerljud och går inte normalt mera. Livslängden på motorn blir bara en bråkdel av normalt.

 

Sötvattenkörningen spolar bort saltbeläggningar i motorn som annars fräter motorn på vintern. Första problemet är att motorn slits och det kan gå hål på någon av vattenkanaleran, vilket är vanligt. Andra problemet är att det bildas oxid i kanaler vilket stoppar vattenflödet d.v.s. kylningen. Detta är vanligare på mindre motorer eftersom kanalerna är små och trånga

Smörjningen sker på en varm motor och genom insuget, då smörjs alla delar. Då man häller olja genom tändstifthålet smörjs endast kolvarnas övre sida samt kolvringarna men inte det viktigaste dvs. inga lager.

T.ex. lagerspelets tolerans på en Yamaha ligger mellan 0,045-0.06 mm, dvs om motorn slits några hundradels millimeter fungerar motorn inte mera som konstrukrören tänkt sig. Det handlar om hög presition eftersom motorn gör 6000 varm per minut = 100 varv per sekund. Kolven är uppe och svänga/stanna och ny fart 100 gånger och nere och svänga/stanna och ny fart 100 gånger per sekund.

5 års service

När det gäller 4-taktare och vissa direktinsprutade 2-taktare är det oftast en lite större service var femte år eftersom tex fördelningsremmen och inrezinkar skall bytas efter 5 år. Fördelningsremmen har även ett timmintervall oftast 400 h men få kör så mycket på fem år.