Vad är reparation?

Dyrt är det nog oftast, därför skall man serva motorn så undviker man reparationer. Reparation gör man när något gått sönder oftast p.g.a. fel skötsel men ibland också p.g.a. helt otur. Då börjar man med att försöka hitta orsaken så att det inte genast händer på nytt. Sedan byter man ut de delar som gått sönder. På äldre motorer lönar det sig oftast att använda begagnade delar om det finns att få.

Vanliga orsaker självförvållade av kunden som leder till reparation.


Vatten eller rosk i bensinen. Dålig gång på motorn brukar vara kännetecknet. Om skräpet är i tomgångskretsen lider tomgången och är det i huvudmunstycket märks det på högre varvtal. Nu borde varningsklockorna ringa och motorn hämtas till service. Fortsatt körning kan leda till att motorn skär eftersom någon cylinder blir utan bensin och går på för mager blandning. Är det vatten i bensinen kan även förgasarens munstyck oxidera.

 

Använding av olja som inte passar just din motortyp när det gäller 2-taktare. Använd därför motortillverkarens olja som lämpar sig just till Er motortyp. Risk att motorn skär, oftast har oljan sotat fast kolvringarna och då skrapas oljefilmen bort från cylinderväggen, beror sällan på att oljan inte skulle ha tillräckliga smörjegenskaper.

 

Gamla tändstift som är sotiga eller söndriga. Kan ha mycket olika symtom beroende på när felet uppträder. Kan  förekomma vid vissa varvtal eller beroende på motorns belastning och temperatur.

Dåliga zinkanoder, dessa skall tas bort och putsas årligen eller bytas. Korrosion är följden och oftast trimmotorbyte. Även bultar som brister när man skall byta tex. vattenpumpen detta gör reparationerna ännu dyrare när man hamnar värma eller borra loss bultar.

 

 
Gammal huvudströmsbrytare gör att motorns laddning inte hela tiden har kontakt med ackun och laddningsenheten går sönder.

 

Gammal impeller i vattenpumpen . Folk brukar envisa att köra tills det att motorn inte får kylvatten. Då kan motorn få en lindrig skärning pga överhettning. Impellern går oftast sönder vid 6-10 år, kör man i grunda vatten slits den snabbare. Man borde dock byta vid 5 år för att undvika extra skador, dessutom får man bättre bort alla bultar när de tidigare tas upp och undviker extra kostanader p.g.a. brustna bultar som är vanligt när man kör för länge. OSBESRVERA ett man 2005 börjat använda ett nytt gummi material pga hälsoskäl som gör att impellern inte mera håller lika länge. Motortillverkare rekomedera kontoll av impeller varja år och man borde nog byta minst var tredje år. I sverige är detta helt naturligt att man byter impeller årligen eller med några års mellanrum där har vi att lära oss.