DESSA PRISER ÄR ENDAST RIKGIVANDE OCH EXEMPLET TAGIT FRÅN FAKTURERINGEN 2008-2009

Buster M + Yamaha 40 hk 2- takt 7 år gammal    
     
Förvaring   299,00
Upptagning + trycktvätt av bottnet + tömning av bilgevattnet + förvaring på bockar + öppning av luckor, dörrar, presseningar för ventilation. 20.9 80,00
Sjösättning + lätt dam/rosk sugning + provkörning  

45,00

Förvaring av löstank inklusive putsning (varmt)   17,00
Granskning och förvaring av acku   19,00
Granskning och förvaring av släckare (varmt)   13,50
Ny bensin i tanken för provkörning 10 liter   16,50
     
Service motor   72,00
Delar till service *1   38,79
Puts av anoder *2   20,00
     
Fullständigförvarings paket   620,79

 

Buster XL + Yamaha 100 hk 4- takt 3 år gammal    
     
Förvaring   448,50
Upptagning + trycktvätt av bottnet + tömning av bilgevattnet + förvaring på bockar + öppning av luckor, dörrar, presseningar för ventilation. 20.9

90,00

Sjösättning + lätt dam/rosk sugning + provkörning  

55,00

Granskning och förvaring av acku   19,00
Granskning och förvaring av släckare (varmt)   13,50
     
Service motor   124,00
Delar till service *3   199,74
Puts av anoder *2   19,00
     
Fullständigförvarings paket   968,74

*1 Delar till servicen kan variera ganska mycket beroende på bränslefilter typ i motor och båt samt om anoderna behöver putsas eller förnyas.

*2 Puts av anoder kan variera ganska mycket beroende på om de behöver putsas eller förnyas. Förnyas de kommer endast kostnad för nydel.

*3 I priset ingår filter i båten och byte av anoder.