Förvaring av båtar 2008-2009 (under tak)
   
29,90 euro/m2
 
Båtenslängd med motor x båtens bredd = m2, längden och bredden avrundas uppåt till närmaste 0,1 m och m2 uppåt till. Ex båt 5,21m + motor 0,65m = 5,86 => 5,9 m x bredd 2,28 m => 2,3 m = 13,57 m2 =>14 m2. Motorns längd räknas till båten beroende på storlek 0,6 till 0,8 m.

Upptagning + trycktvätt av bottnet + tömning av bilgevattnet + förvaring på bockar + öppning av luckor, dörrar, presseningar för ventilation.

Grupp
före 30.9
från 1.10
från 15.10
från 1.11

Liten

70
80
90
100
Små
80
90
100
110
Mellan
90
100
110
120
Stor
100
110
120

130

Sjösättning + lätt dam/rosk sugning + provkörning

Liten

40
Små
45
Mellan
55
Stor

60

Förvaring av motorer (varmt)
 
Hk
euro
 
 
- 6
38  
 
7-18
43
 
 
20-30

48

 
 
40

53

 
Förvaring av löstank inklusive putsning (varmt)
    17 e  
Granskning och förvaring av acku
    19 e  
Granskning och förvaring av släckare (varmt)
    13,50 e  
Släckarna förs i april till auktoriserad serviceverkstad i Borgå för årsservice och granskning. Granskningen är i kraft 1 år och enligt lagen måste båt med över 35 hk ha en godkänd och granskad släckare ombord.

Priser från 1/09. Vi behåller oss fri rätt till prisändringar.